Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Kenwood KAC-PS300T

1 × 156 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 142 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm

1 × 424 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm

424 Watt Gesamtleistung

 

Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Kenwood KAC-PS300T

1 × 156 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 142 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 33A
Wirkungsgrad 63,6%

1 × 420 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 56,9A
Wirkungsgrad 54,7%

420 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus